Mateřská škola Lučany nad Nisou
Lučany
nad Nisou

Archiv novinek

Запис Українські діти

Список прийнятих дітей з України можна знайти тут.
Spysok pryjnjatych ditej z Ukrajiny možna znajty tut.


Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023 

ke stažení zde


Od pátku 15. 4.-18. 4. 2022 jsou velikonoční svátky.
Ve čtvrtek mají v ZŠ děti velikonoční prázdniny.
Žádáme rodiče, aby nahlásili třídní učitelce, zda si nechají své dítě doma. 
Děkujeme


Focení v MŠ - 13. 4. 2022

Rodiče, kteří budou mít zájem o focení, se nahlásí u třídní učitelky.


POTVRZENÍ K DANÍM

Vážení rodiče,
potvrzení za platby školného za rok 2021 pro snížení daňového základu si můžete vyzvednout u paní učitelky ve své třídě.


KARANTÉNA 1. a 2.TŘÍDY
(Berušky a Žabičky)

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS.
V nejbližších hodinách (vzhledem k víkendu počítejte spíš až s pondělkem), byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového kontaktu 10. 2. 2022 a dalšími informacemi.

Do doby nařízení karantény doporučujeme preventivně omezit kontakt dítěte s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření. Karanténa je nařízena zatím do úterý 15. 2. 2022 (včetně).

Provoz mateřské školy bude pouze v nové budově ve třídě KOŤATA.
Další zprávy sledujte na našich webových stránkách.


Pokud by někdo potřeboval OČR může se obrátit na ošetřujícího lékaře dítěte, ev. odkaz - Žádost o ošetřovné při péči o dítě (jinou osobu) za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné) | ePortál ČSSZ (cssz.cz)

Sledujte prosím naše webové stránky, kde se dozvíte další informace.


Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace rušíme plánované ,,Vánoční dílničky".
Tímto rozhodnutím chceme předcházet případné karanténě, onemocnění a uzavření mateřské školy. S dětmi si předvánoční čas bohatě ve školce užijeme.
Všichni si přejeme, abychom my, vy a hlavně děti prožili vánoční svátky v pohodě a ve zdraví.
Mateřská škola bude uzavřena od 23. prosince 2021. Opět se sejdeme v pondělí 3. ledna 2022.
Jelikož v základní škole mají vyhlášené prázdniny již od 20. 12. 2021 a někteří rodiče si budou chtít své dítě ze školky nechat doma také od 20. 12. 2021 přesunujeme plánovanou Vánoční nadílku na pátek 17. 12. 2021.
Pokud si budete chtít nechat své dítě doma již od 20. 12. 2021 nahlaste to prosím své třídní učitelce.

Přejeme Vám příjemný adventní čas a šťastné a veselé vánoční svátky!


Vážení rodiče,

v rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ bylo v naší mateřské škole uskuteněno měření zraku diagnostickým přístrojem PlusoptiX u  dětí, jejichž zákonní zástupci projevili zájem o toto vyšetření.

Dnes bude rodičům zaslán email s přístupovým kódem, který jim umožní stažení výsledků vyšetření v elektronické podobě. V emailu obdrží také návod, jak přesně postupovat. Informace budou zaslány na emailovou adresu, kterou rodiče uvedli ve „formuláři pro vyjádření souhlasu s vyšetřením“.

Po provedené registraci na webovém portálu vysledky.primavizus.cz rodiče obdrží informace o uskutečněném vyšetření a rovněž potvrzení o platbě. Potvrzení o provedené platbě můžete odnést na svoji zdravotní pojišťovnu k uhrazení.

Pokud by rodiče do 10 dní od data provedeného vyšetření informace emailem neobdrželi (z důvodu chybějícího nebo nečitelného emailu), mohou kontaktovat emailem: vysledky@primavizus.cz.

Pro vyšetřené děti budou k dispozici ke stažení didaktické hry na procvičení jemné motoriky a rozvoj zrakového vnímání, např. omalovánky, pexeso, karetní hra.


VYŠETŘENÍ ZRAKU

Vážení rodiče,
naše mateřská škola se opětovně zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí- ,, Koukají na nás správně?", který společnost Prima Vizus, o. p. s. nabízí mateřským školám. Vyšetření zraku probíhá v naší školce a provádí je zdravotničtí pracovníci speciální diagnostickou kamerou Plusoptix.
Máte-li zájem o toto vyšetření, vyplňte u své třídní učitelky formulář. Cena vyšetření je 170 Kč (platí se předem). Výsledky vyšetření Vám budou zaslány na Vaší emailovou adresu, kterou si čitelně napíšete do formuláře. O termínu vyšetření budete včas informováni.


Aktuální informace 

 • Zápisy z třídních schůzek konaných 9. 9. 2021 jsou k přečtení na nástěnkách MŠ.
   
 • V pondělí 4. 10. 2021 proběhne v dopoledních hodinách v mateřské škole vánoční fotografování dětí. Žádáme rodiče, aby nahlásili případný zájem o focení u své třídní učitelky.
   
 • Ve středu 6. 10. 2021 přijede do mateřské školy Sférické kino.
  Vstupné uhradíme z divadelního fondu. Akce je pro všechny třídy.

Vážení rodiče, milé děti,

se začátkem nového školního roku chceme přivítat nejen Vás, ale hlavně Vaše děti.
Všem přejeme, abychom nadcházející školní rok 2021 – 2022 prožili společně ve třídách i na zahradě, nikoliv v zavřené školce a při distanční výuce.

Věříme, že společně vytvoříme dětem bezpečné a zdravé prostředí, ve kterém se budou cítit spokojeně a budou se tak moci věnovat svým hrám a výchovně vzdělávacím činnostem.

I nadále platí, aby děti měly v sáčku jednu roušku,
rodiče vstupovali do budovy s nasazeným respirátorem
a do školky vodili pouze zdravé dítě a byli tak ohleduplní k ostatním dětem a personálu mateřské školy.


MILÉ DĚTI, MAMINKY A TATÍNKOVÉ

od pondělí 3. května 2021 je mateřská škola opět otevřena pro všechny děti (bez roušek a testování) !
I nadále dodržujte tato opatření:

 1. Povinnost nošení respirátorů u dospělých v areálu školky.
 2. Povinnost dezinfekce rukou dospělých při vstupu do MŠ.
 3. Do MŠ docházejí pouze zdravé děti!
 4. Každě dítě bude mít ve své přihrádce funkční roušku.
 5. Provoz MŠ bude opět od 6.30. do 16.30 hodin.

Indiánská stezka a loučení se školkou

V úterý 29. 6. 2021 v 15.00 hodin zveme všechny naše děti a jejich rodiče na indiánskou stezku plnou úkolů.
Mezi 15. a 16. hodinou se rodiny vydají na stezku, a po splnění všech úkolů si opečou na zahradě buřtíky. Indiánské kostýmy jsou vítány!
Přineste si s sebou indiánské kopí na opékání. Naše děti budou mít buřta zdarma! Občerstvení bude zajištěno i s možností zakoupení uzenek pro zapomnětlivce!
Moc se na Vás těšíme a doufáme, že nám počasí bude přát!
V případě deště bude akce zrušena. (staženo 29. 6. 2021)


Loučení se školáky

V úterý 22. 6. 2021 v 15.00 hodin proběhne slavnostní rozloučení s budoucími školáky.
Nejprve naši předškoláci zhlédnou loutkovou pohádku a poté budou slavnostně pasováni na školáky. Srdečně zveme rodiče těchto dětí na toto slavnostní odpoledne.
Těšíme se na Vás ve 3. třídě Koťat! (staženo 27. 6. 2021)Pomoc s distanční výukou předškoláků

vzhledem k aktuálnímu uzavření mateřských škol a povinné distanční výuce předškoláků bych Vám ráda připomněla možnost bezplatného přístupu k MIUč+ (učebnice). Zápis je tu do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde.
Velkou výhodou je, že z MIUč+ můžete až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod najdete zde.
Tištěnou verzi najdete skladem na e-shopu.
Pro plné využívání MIUč+, které lze spustit na tabletech, počítačích, interaktivních tabulích apod., se můžete zaregistrovat na ucebnice.online.
Aktuální informace o řadě pracovních učebnic pro MŠ najdete na webu Předškolák.
S přáním pevného zdraví
nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (staženo 15. 5. 2021)


VAROVÁNÍ PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ NAŠÍ MŠ

Policie ČR dnes kontaktovala ředitelky mateřských škol s oznámením,
že na území celé ČR se objevila výhrůžka útokem v mateřských školách v pátek 7. 5. 2021.
Není třeba podléhat panice, nicméně prosíme rodiče, aby podle svých možností zvážili případnou přítomnost svého dítěte v MŠ. Městská policie zvýší dohled v okolí školek.
Všímejte si prosím výskytu cizích osob nebo předmětů v okolí MŠ a nevpouštějte nikoho cizího do budovy  MŠ!

Děkujeme za pochopení!

Vážení rodiče, 

ŠKOLNÉ za měsíc duben neplatí děti, které nemohou navštěvovat mateřskou školu. 
Platí pouze děti, jejichž rodiče jsou ve složkách IZS a děti s odkladem školní docházky.
Vyrovnání provedených plateb bude provedeno na začátku měsíce července.

(staženo 10. 5. 2021)


INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ

Milí rodiče,

od  12. 4. 2021 bude MŠ otevřena zatím pouze pro předškolní děti, které si plní povinnou předškolní docházku, a děti rodičů vybraných profesí.

Nově se  týká péče o děti IZS pouze těchto vybraných profesí, kdy příslušnost k vybraným profesím musí zákonný zástupce doložit škole potvrzením zaměstnavatele:

 •   zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 •  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 •  pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 •  zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 •  příslušníci ozbrojených sil,
 •  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 •  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 •  zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 •  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 •  zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Děti se budou 2x týdně testovat testovací sadou LEPU RAPID, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

U testování bude přítomen zákonný zástupce dítěte.  Testování bude probíhat ve staré budově. Na výsledek testu se čeká 15 minut, proto přijďte do školky s časovou rezervou. Teprve po negativním výsledku testu se odeberete do šatny, kde se dítě převlékne a poté odchází do třídy. Děti nemusí mít roušku a budou rozděleny do tříd po 15 dětech. Rodič je povinen mít po celou dobu přítomnosti v areálu MŠ správně nasazený respirátor!

Pokud Vaše dítě prodělalo COVID 19 a je ve lhůtě do 90 dnů po pozitivním testu a přinesete potvrzení od lékaře, nebude testované.

Jestliže nechcete dávat Vaše dítě do školky (nechcete podstoupit testování, nebo zdravotní důvody), bude omlouvání probíhat stejně jako při běžném provozu. Distanční výuka v tomto případě nebude probíhat, budeme zasílat pouze nabídku pracovních listů.

I nadále sledujte naše webové stránky průběžně, jakékoliv změny budou ihned vyvěšeny.

Další informace a instruktážní video naleznete zde:


Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 3. 2021


Vážení rodiče,

po dobu uzavření mateřské školy bude vzdělávání předškoláků, které je povinné, probíhat formou distanční výuky. V minulém týdnu jste byli požádáni o zaslání Vašich emailů.
Každé pondělí pro Vaše děti připraví paní učitelky pracovní listy a materiály, které si vytisknete. Jestli nemáte možnost tisku, můžete se domluvit s paní učitelkou na telefonním čísle 739 246 801 na možnosti vytištění materiálů ve školce.
Hotové úkoly s dětmi ukládejte a po znovuotevření školky je paní učitelce přinesete. Pracovní listy označte datumem splnění.

Přejeme Vám hodně zdraví a těšíme se, až se s dětmi znovu uvidíme!

Eva Strnadová
ředitelka MŠ          (staženo dne 8. 4. 2021)


Vážení rodiče,

na základě krizového opatření vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021
bude mateřská škola od 1. 3. do odvolání uzavřena.
Rodiče mají možnost čerpat ošetřovné.
Informace k žádostem o ošetřovné naleznete zde: 
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel již škola nevystavuje žádné potvrzení o uzavření.

Všem přejeme pevné zdraví.
MŠ Lučany nad Nisou

Ke stažení:VÁŽENÍ RODIČE,

NA ZÁKLADĚ SOBOTNÍHO TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH DĚTÍ BYL 
PROKÁZÁN VELKÝ VÝSKYT POZITIVNĚ NAKAŽENÝCH DĚTÍ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  NA COVID-19.

DO DNEŠNÍ 17. HODINY SE MI  NEPODAŘILO SPOJIT S KHS SEMILY, A TAK MŮŽU ČERPAT POUZE Z  TELEFONICKÝCH INFORMACÍ NĚKTERÝCH RODIČŮ, KTEŘÍ MI ZAVOLALI A PODALI INFORMACI, JAK JEJICH
SYN/DCERA DOPADLI. 
OD PONDĚLÍ 22. 2. 2021 DO ODVOLÁNÍ BUDOU OBĚ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY UZAVŘENY !!

SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY, KDE VÁS BUDU IHNED INFORMOVAT O DALŠÍM POSTUPU.
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ!

Eva Strnadová                       (staženo dne 8. 4. 2021)


Důležité!

Z důvodu výskytu pozitivního dítěte na COVID-19 bude MŠ - stará budova UZAVŘENA od 18.-21. 2. 2021. V sobotu proběhne testování VYBRANÝCH dětí (rodiče BYLI informováni). Na základě výsledku testování bude na webových stránkách školy v neděli odpoledne oznámeno, kdy bude MŠ opět otevřena!  Potvrzení k daňové úlevě za rok 2020 si můžete vyzvednout u třídní učitelky od 27. 1. 2021.  (staženo dne 8. 4. 2021)


Aktuální informace k provozu MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. ledna dodnes i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 . Informace k provozu škol a školských zařízení stahujte zde (formát Pdf, 224 kB).    (staženo dne 8. 4. 2021)


Pracovní listy

Další sada pracovních listů pro děti k vytisknutí stahujte zde

Vážení rodiče a milé děti,

posílám Vám pro zpříjemnění a zpestření velikonočních svátků jednu tématickou stezku , která je pro děti od tří let. Můžete si jí splnit na vycházce nebo na zahradě. Přeji Vám krásné svátky velikonoční!
Eva Strnadová


Informace k provozu škol a školských zařízení od 22. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE ).
Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


Vážení rodiče,

po druhém kole testování, nám vyšlo spousta dalších pozitivních dětí. Z pedagogického personálu je 5 učitelek pozitivních a 1 kuchařka také.
Proto po dohodě s KHS bylo rozhodnuto, že bude mateřská škola nadále uzavřena do odvolání.

Telefonicky nám bylo od paní Němečkové z OSSZ Jablonec sděleno, že mají rodiče dvě možnosti:

 • První možnost je vypsání OČR od pediatra (označí kolonku karanténa), které je ovšem hrazeno jen prvních 9 dní. 
 • Druhou možností je předání vyplněné žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení zaměstnavateli. 
  89 628 5 - Žádost ošet<0159>ovné - uzav<0159>ení školy.indd (cssz.cz)
  Kolonka A být potvrzená nemusí, postačí prý aktuální informace na webu školky. Nárok na ošetřovné platí po celou dobu uzavření zařízení.

Jelikož nevíme, jak dlouho bude školka uzavřena, přikláním se k druhé variantě.
Přeji Vám i dětem pevné zdraví!!
S případnými dotazy se prosím obracejte na tel. číslo 739 246 801
Eva Strnadová
ředitelka MŠ


Vážení rodiče,
paní učitelka Brodská obvolává rodiče dětí, kterých se testování týká!!! 
Jestliže Vás nebude kontaktovat, tak na testy nechoďte!! V textu KHS došlo k chybě, že musí být testovaná celá školka i rodiče. Testovat se budou pouze vybrané děti.

Děkuji za pochopení.
Rodiče testovaných dětí prosím o zaslání sms zprávy, když budou pozitivní.

Eva Strnadová
ředitelka (staženo 1. 3. 2021)


Vyjádření Krajské hygienické stanice

Vzhledem k prokázanému onemocnění Covid-19 u několika dětí i dospělých osob, kteří byly se všemi dětmi  a pedagogy v době své infekčnosti opakovaně v kontaktu, jsme rozhodli o nařízení karantény pro celou školku.

Karanténa trvá 10 dní od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy
do soboty 27. 2. 2021. Karanténa se týká pouze dětí a personálu školky - jejich rodinní příslušníci mohou chodit i nadále do zaměstnání či školy - pochopitelně v případě, že by se objevily komukoli z rodiny zdravotní obtíže, tak prosím aby zůstali doma a kontaktovali svého praktického lékaře.

Testy provedeme prostřednictvím odběrové sanity u všech dětí a dospělých hromadně ve středu  24. 2. v 10:45 v prostorách mateřské školy. Žádanky na vyšetření bude mít personál sanity u sebe, takže si s sebou vezměte pouze kartičku pojištěnce (u dospělých občanský průkaz) a mějte všichni nasazenou roušku.

Výsledky testu: nejdéle ve čtvrtek 25. 2. večer by měli všichni odebraní dostat SMS zprávu o výsledku odběru.

Postup bude následující:
pokud bude test pozitivní, tak bude ta konkrétní osoba kontaktována Krajskou hygienickou stanicí a bude jí vysvětlen další postup včetně nařízení karantény nejbližším kontaktům a případně se bude prodlužovat karanténa kolektivu  podle přítomnosti této osoby v něm (informace dáme přes paní ředitelku)
pokud bude test negativní, tak do konce karantény (buď do 27. 2.  případně prodloužené) zůstane ta osoba i nadále doma v karanténě a když nebude mít žádné zdravotní obtíže, tak mu následný den karanténa končí a může ten den nastoupit do školky, do pracovních kolektivů apod. 

Dostavte se prosím všichni na odběr.
Informace, jak se chovat v karanténě 
(stahujte zde (formát .pdf, 319.94 kB)).


VÁŽENÍ RODIČE,

NA ZÁKLADĚ SOBOTNÍHO TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH DĚTÍ BYL 
PROKÁZÁN VELKÝ VÝSKYT POZITIVNĚ NAKAŽENÝCH DĚTÍ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  NA COVID-19.

DO DNEŠNÍ 17. HODINY SE MI  NEPODAŘILO SPOJIT S KHS SEMILY, A TAK MŮŽU ČERPAT POUZE Z  TELEFONICKÝCH INFORMACÍ NĚKTERÝCH RODIČŮ, KTEŘÍ MI ZAVOLALI A PODALI INFORMACI, JAK JEJICH
SYN/DCERA DOPADLI. 
OD PONDĚLÍ 22. 2. 2021 DO ODVOLÁNÍ BUDOU OBĚ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY UZAVŘENY !!

SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY, KDE VÁS BUDU IHNED INFORMOVAT O DALŠÍM POSTUPU.
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ!

Eva Strnadová     (staženo 26. 2. 2021)


Důležité! Z důvodu výskytu pozitivního dítěte na COVID-19 bude MŠ - stará budova UZAVŘENA od 18.-21. 2. 2021. V sobotu proběhne testování VYBRANÝCH dětí (rodiče BYLI informováni). Na základě výsledku testování bude na webových stránkách školy v neděli odpoledne oznámeno, kdy bude MŠ opět otevřena!  Potvrzení k daňové úlevě za rok 2020 si můžete vyzvednout u třídní učitelky od 27. 1. 2021.


Jarní prázdniny

Od 1. 2. do 7. 2. 2021 jsou jarní prázdniny. Žádáme rodiče, aby nahlásili třídní učitelce, zda budou jejich děti navštěvovat MŠ.


Potvrzení k daňové úlevě za rok 2020

si můžete vyzvednout u třídní učitelky od 27. 1. 2021.


Novinky

Mateřská škola bude uzavřena od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.


Vážení rodiče,
od úterý 1. 12. 2020 bude mateřská škola opět otevřená.
Vzhledem k stále probíhající karanténě pozitivně testovaného personálu, prosíme maminky na MD a nepracující rodiče, zda si mohou nechat své děti do konce tohoto týdne doma (4. 12. 2020).
Z těchto důvodů překládáme Mikulášskou nadílku na pondělí 7. 12. 2020!!!
Plánované divadelní vystoupení 3.12.2020 je ZRUŠENO!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VSTŘÍCNOST

Omlouváme se rodičům,ale informace z KHS jsme i po urgování dostali až dnes 30. 11. 2020 ve 14 hodin!!


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
jelikož nám po pondělním testování bylo sděleno, že jsou další dvě zaměstnankyně mateřské školy pozitivní a bude probíhat další kolo testování, KHS nám nařídila prodloužení karantény a uzavření celé mateřské školy (obě budovy) od středy 25. 11. 2020 zatím do 30. 11. 2020 včetně.

Další testování proběhne ve čtvrtek 26. 11. 2020 v budově MŠ od 9.30 hodin.

Dle sdělení KHS by měli být rodiče testovaných dětí upozorněni KHS, ale raději Vám zavolám.Ten, kdo na testy nemusí zůstává také v karanténě.


VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY
     V MATEŘSKÉ ŠKOLE!!!

 • Nařízená karanténa pro děti 1. a 2. třídy je vyhlášena od 23. 11. do 27. 11. 2020.
 • OČR-ošetřování člena rodiny  vám vystaví váš dětský lékař.
 • Pokud budou výsledky testu u někoho pozitivní, budeme dále zjišťovat, s kým byl pozitivní zaměstnanec nebo pozitivní dítě ve styku a podle toho bude prodloužena karanténa.
 • Výsledky testů by měly být známy v úterý 24. 11. 2020.

Další informace budou zveřejněny! Sledujte prosím webové stránky!


Vážení rodiče, přeposílám Vám postup při nařízené karanténě dětí a dospělých v naší mateřské škole
- staré budově!!!

Karanténa je vyhlášena pouze pro děti 1.a 2. třídy!!!

Vzhledem k prokázanému onemocnění Covid-19 u jedné osoby personálu Mateřské školy Lučany nad Nisou 570, která byla se všemi dětmi v době své infekčnosti opakovaně v kontaktu, jsme rozhodli o nařízení karantény pro celou školku. Karanténa trvá 10 dní od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy  do čtvrtka 26. 11.  Ideálně v pondělí 30. 11. (posunuté o pár dní i s rezervou pro případ, že některé z dětí vyjde pozitivní, protože byli v kolektivu někteří do pátku 20. 11.) se do školky mohou vrátit všichni, kteří budou mít negativní test a nebudou mít žádné zdravotní potíže. Karanténa se týká pouze dětí a personálu školky - jejich rodinní příslušníci mohou chodit i nadále do zaměstnání či školy - pochopitelně v případě, že by se objevily komukoli z rodiny zdravotní obtíže, tak prosím aby zůstali doma a kontaktovali svého praktického lékaře.

Testy provedeme prostřednictvím odběrové sanity u všech osob hromadně v pondělí 23. 11. v 8:30 hodin  u mateřské školy. Žádanky na vyšetření bude mít personál sanity u sebe, takže si s sebou vezměte pouze kartičku pojištěnce (u dospělých občanský průkaz) a mějte všichni nasazenou roušku. Prosíme všechny, aby se dostavili k odběru.

Výsledky testu: pravděpodobně v úterý 24. 11. večer by měli všichni odebraní dostat SMS zprávu o výsledku odběru. Postup bude následující:

- pokud bude test pozitivní, tak bude ta konkrétní osoba kontaktována Krajskou hygienickou stanicí a bude jí vysvětlen další postup včetně nařízení karantény nejbližším kontaktům.

-pokud bude test negativní, tak bude karanténa ukončena podle posledního kontaktu s nemocnou osobou nejčastěji 26. 11. včetně, v případě výskytu pozitivního dítěte by pak byla posunuta do 30. 11. (do této doby  zůstane ta osoba i nadále doma v karanténě a když nebude mít žádné zdravotní obtíže, může následující den nastoupit do školky, do sportovních a jiných kroužků apod.).

Ing. Kateřina Hochmalová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
KHS Liberec


Vážení rodiče!

Ti z Vás, kteří jste se přihlásili na online webinář: MOTORIKA, jste dnes obdrželi manuál k přihlášení od paní lektorky Mgr. Beranové.
Kdo email nedostal, zavolejte nebo napište na email skolkalucany@seznam.cz


Pracovní listy

Další sadu pracovních listů pro děti k vytisknutí stahujte zde

Informace pro rodiče – COVID-19

Vážení rodiče, z důvodu přetrvávajících potíží s Covid-19 Vás žádáme o dodržování následujících pokynů:

 • Přivádějte děti do MŠ do 8.00 hodin (v nutných případech si domluvte pozdější příchod s p. učitelkou ve třídě).
 • Od 10. 9. 2020 musíte do budovy mateřské školy POUZE V ROUŠCE! (Nařízení MŠMT aMZČR ze dne 9. 9. 2020).
 • Ihned po vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce (dezinfekce je hned za vstupními dveřmi) a v budově se zdržte pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Nechávejte dětem v šatně roušku v igelitovém sáčku označenou jménem dítěte.
 • Nedávejte dětem do školky plyšáky!
 • Před vstupem do třídy si děti umyjí ruce
 • Při jakýchkoliv příznacích infekčního onemocnění nevoďte dítě do MŠ, nebude přijato.
 • Pokud má vaše dítě přetrvávající příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického (rýma, kašel), je mu umožněn pobyt v MŠ pouze s potvrzením, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Buďte ohleduplní k ostatním – jestliže pociťujete nachlazení – nevstupujte do školky!
 • Ve školce si děti umývají ruce dezinfekčním mýdlem, každé dítě má svůj ručník.
 • Rodiče – prostudujte si manuál pro mateřské a základní školy vydaný MŠMT.
 • Provozní personál byl proškolen o používání dezinfekce a častějším úklidu budovy MŠ.
 • Současně platný postup KHS ve školách
 • Aktualizovaný manuál k provozu MŠ 2020_2021
 • Mimořádné nařízení KHS LK 

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že dodržování těchto pravidel nám všem umožní zvládnout současnou nelehkou a chaotickou dobu ve zdraví a pohodě.


 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.

Svátek

Svátek má Maxmilián